The Masked Rider

Año: 1994
País: EEUU, Japón
Idioma: Inglés
Sistema: Sega CD
Editora: Sega
Desarolladora: Sega
Género: Push-at-time
Temática: fantasía
Reparto: Domon Ko, Morinaga Naomi, Ohba Kenji, Yamashita Yu, Kashiwabara Iori, Shibata Shohei, Yuzawa Shingo, Jiro Okamoto, Yokoyamo Kazutoshi, Takawa Seiii, Sasaki Isao, Inuzuka Hiroshi
Detalle:
Enlaces:

Filed under Película Interactiva